KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Krzysztofowicz
NOTARIUSZ

tel. kom. 881 936 572
tel.: 14 639 09 23
email: kancelaria@tarnow-notariusz.pl
Strona główna   |   Czynności notarialne   |   Opłaty   |   Kontakt i dojazd

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej jest uregulowana przez przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.). Ponadto wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług, w stawce 23% na podstawie art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Notariusz, jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki:

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami), notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego;
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

W przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową, zgodnie z art. 7 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłaty sądowej oraz zwolnienia od opłaty sądowej regulowane są przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami).

W celu uzyskania informacji o wysokości wynagrodzenia, podatków i opłat, o których wyżej mowa, z tytułu dokonania konkretnej czynności proszę o kontakt.
Tarnow-Notariusz.pl - Akty notarialne, poświadczenia, spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
Kancelaria Notarialna - Bartosz Krzysztofowicz Notariusz
ul. Witolda Rogoyskiego 28, I piętro, 33-100 Tarnów.