KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Krzysztofowicz
NOTARIUSZ

tel. kom. 881 936 572
tel.: 14 639 09 23
email: kancelaria@tarnow-notariusz.pl
Strona główna   |   Czynności notarialne   |   Opłaty   |   Kontakt i dojazd

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami):

1) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych),

2) czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego,

3) czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim; na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego,

4) czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a w przypadkach jeśli przemawia za tym charakter czynności (zgromadzenie wspólników, zebranie wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (problemy z poruszaniem się, hospitalizacja, pobyt w zakładzie karnym), także w innym miejscu;

5) czynności dokonywane przez notariusza:

- akty notarialne,
- akty poświadczenia dziedziczenia,
- poświadczenia,
- doręczanie oświadczeń,
- spisywanie protokołów,
- sporządzanie protestów weksli i czeków,
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
- sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (Dz. U. 1991, nr 22, poz. 91 z późniejszymi zmianami)
Tarnow-Notariusz.pl - Akty notarialne, poświadczenia, spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
Kancelaria Notarialna - Bartosz Krzysztofowicz Notariusz
ul. Witolda Rogoyskiego 28, I piętro, 33-100 Tarnów.